Jak se chránit před nelegálním softwarem ?

02.03.2023 13:08

Jak chránit zákazníka před nákupem nelegálního softwaru?

Mnoho zákazníků si neuvědomuje možná rizika a úskalí spojená s nesprávným licencováním a prioritou jsou pro ně nízké vstupní náklady. Proto je často na samotném prodejci, aby svého zákazníka informoval, jak se vyhnout případným problémům, jak formulovat své požadavky ve výběrových řízeních.

Je velmi důležité upozornit, že za legálnost používaného softwaru odpovídá vždy samotný uživatel a nikoli dodavatel softwaru. Zákazník se pak marně domáhá náhrady škody na tom, kdo mu nelegální software dodal, to představuje mnohdy zdlouhavý proces, který často končí neúspěšně, například z důvodu, že dodavatel mezi tím ukončil svou činnost.
 

V České republice existují tři způsoby, jak zakoupit novou originální plnou licenci Windows 11:

✓ Prostřednictvím OEM licence (Original Equipment Manufacturer), neboli získáním zařízení s již předinstalovaným softwarem.
✓ Zakoupením maloobchodní krabicové verze produktu Windows 11.
✓ Zakoupením řešení Microsoft Get Genuine Solution (GGS) pro stávající zařízení s neoriginálním systémem Windows.
(Poznámka: Podle pravidel pro tuto distribuci lze řešení GGS použít pouze pro dříve zakoupené počítače a může být zakoupeno pouze jednou pro jednoho zákazníka. Tento typ licence nelze využít pro nově zakoupené počítače.)

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při nákupu podezřele levných licencí. Většina z nich nespňuje podmínky pro legální provoz těchto licencí a tudíž je to ztracená investice.